Elektroinstalace

Co to vlastně je?

Soustava elektrotechnických zařízení k vedení a ovládání elektrického proudu či elektrických signálů v místě výroby vzniku, přeměny a úprav nebo jejich užívání a spotřeby. Elektroinstalace slouží k přenosu elektrické energie, nebo k přenosu dat a slaboproudých signálů. Požadovanému účelu, však musí vyhovovat její vybavení a dimenzování. Pro elektroinstalaci v budovách se užívají názvy rozvodná síť- silové rozvody, datová síť- datové rozvody, případně slaboproudé rozvody- sdělovací vedení. Dopravní prostředky, samohybné stroje i lodě mají spíše názvy elektrická výzbroj- kabely, ovládací přístroje, spotřebiče nebo kabeláž- kabely, konektory. Elektroinstalace je vlastně tvořena soustavou vzájemně propojených vodičů, ovládacích prvků, stykače, spínače, relé a také jisticích prvků- pojistky, jističe, proudové chrániče, přepěťové ochrany. V budovách je elektroinstalace uložena ve stěnách v elektroinstalačních trubkách nebo v omítce, případně na povrchu stěn, ale i v prostoru v elektroinstalačních lištách, kanálech či žlabech. V dopravních prostředcích se vodiče a kabely před montáží kompletují do kabelových svazků bandážováním a vyvazováním. Pro moderní elektroinstalaci je typické, že silové, napájecí i slaboproudé vodiče a kabely jsou vedeny společnými trasami a propojují stejné přístroje. Například v bytových a jim podobných instalacích bývají ve společném rámečku umístěny silové zásuvky společně s datovou, telefonní nebo TV/SAT zásuvkou a může být společně se silovým vedením položen i kabel pro ovládací sběrnici KNX/EIB.

Umístění elektroměru

Na požadavek dodavatele elektrické energie umísťuje se na místech přístupných z veřejného prostranství. U bytových domů s více byty se elektroměry umísťují ve společných prostorách domu do elektroměrových rozvaděčů. Typicky vždy pro jedno podlaží společně do jednoho rozvaděče.

Ovládací a funkční prvky

Manuální ovládání se používá jako kontaktní prvek spínače a vypínače jednopólové nebo dvoupólové a přepínače, které jsou buď dvoupolohové, jednopólové nebo dvoupólové nebo vícepolohové. Ke vzdálenému nebo automatizovanému spínání, rozpínání nebo přepínání slouží relé nebo stykače. Přepěťovou ochranu může zajišťovat zhášecí zkratovací dioda nebo zhášecí zkratovací rezistor. Jištění proti nadproudu a zkratu zajišťují pojistky (válcové keramické či plastové, nožové standard, maxi nebo mini a jističe.

Barevné označení vodičů

Nulový vodič (N), zvaný též neutrální vodič nebo střední vodič modrý. Fázový vodič (L) hnědý, případně černý či šedý). Ochranný vodič neboli zem (PE) pruhy na sobě zelené a žluté.


< zpět na přehled
Tento web využívá soubory cookies k poskytování služeb, shromažďování dat o návštěvnosti a personalizaci reklam. S používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Více informací