Údržba systémů

Celý rámec činností týkající se provozu, údržby a dalšího zlepšování systému řízení musí být řízen odpovědným pracovníkem. Tedy tak zvaně manažer systému řízení s jednoznačně delegovanou odpovědností a pravomocemi. Na manažera jsou kladeny poměrně vysoké požadavky z hlediska jeho kvalifikace, která musí být pravidelně udržována a obnovována. Nabízíme Vám kompletní podporu v rámci udržování i stálého rozvoje Vašeho systému řízení kvality. Naplánujeme, zařídíme, zrealizujeme vše potřebné pro fungování systému, bezproblémový průběh recertifikačních a dozorových auditů. Služby týkající se údržby systémů kvality, lze samozřejmě zajistit i jednotlivě.

Proces údržby a rozvoje zavedeného systému řízení

Systém vyžaduje pravidelnou údržbu, aby efektivně sloužil interním potřebám organizace, plnil požadavky certifikovaných norem a mohl pravidelně procházet dozorovými audity. Rozsah poskytovaných služeb závisí na velikosti organizace, předmětu certifikace, počtu zavedených systémů a konkrétních požadavcích klienta.

Nabízíme tyto činnosti

Naplánování, provedení interních auditů a včetně zpracování příslušných záznamů, hodnocení souladu s právními a jinými požadavky, aktualizace registru rizik BOZP a analýzy rizik ISMS, aktualizace záznamů cíle, přezkoumání vedením, plán školení, aktualizace registru právních či jiných požadavků, účast na dozorovém recertifikačním auditu, komunikace s auditory, podpora klienta, revize a aktualizace dokumentace, aktualizace registru environmentálních aspektů, školení v oblasti systémů řízení, příprava na audity prováděné certifikační organizací, průběžné konzultace, návrh opatření ke zlepšování zavedeného systému řízení.


< zpět na přehled
Tento web využívá soubory cookies k poskytování služeb, shromažďování dat o návštěvnosti a personalizaci reklam. S používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Více informací