Určování vnějších vlivů

Protokol o určení vnějších vlivů

Protokol o určení vnějších vlivů hovoří o tom, jak má být zařízení chráněno v závislosti na prostorech, ve kterých je provozováno. Tento dokument určuje jak vnější vlivy na elektrická zařízení, tak opatření, která určení vnějších vlivů podmiňují. Protokol je součástí dokumentace, jež musí být po celou dobu životnosti elektrického zařízení v provozu či objektu archivována. Na základě souboru působících vnějších vlivů se poté určuje celková charakteristika prostředí.

Protokol o určení vnějších vlivů

Tvoří podklad pro zpracování plánu údržby, projektů, revizí, postupů prací, instalací nových a rozšiřujících zařízení či technologií. Pro svou práci ho využijí hlavně projektanti a revizní technici, ale také montážní firmy. Vnější vlivy jsou tedy jednou ze základních charakteristik rozhodných pro úvahu projektanta o volbě výběru elektrického zařízení a pro jím navrhované provedení elektroinstalace. Dokument ovlivňuje i přípravu revizního technika na vykonání výchozí či pravidelné revize elektrického zařízení. Hlavní úlohu při určování vnějších vlivů, by měl mít technolog. Tedy on jediný může říci, jaké mohou nastat situace. Protokoly se nejčastěji vypracovávají pro průmyslové provozy a jiné podniky.


< zpět na přehled
Tento web využívá soubory cookies k poskytování služeb, shromažďování dat o návštěvnosti a personalizaci reklam. S používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Více informací