Výhřevy solárních panelů elektráren

Zdroj elektrické energie

Solární elektrárna tedy vyrábí elektrickou energii přímou přeměnou slunečního záření. Elektrárna se skládá ze solárních panelů, střídače napětí, jistících a ochranných prvků. Výstavba a provozování solární elektrárny se vyplatí. Záleží však na mnoha parametrech. Návratnost vložených finančních prostředků na výstavbu solární elektrárny, lze zlepšit při zvýšení spotřeby vyrobené energie. Čím více spotřebujete vyrobené elektrické energie, tím méně kupujete energie od prodejce konvenční energie.

Některou administrativu za Vás zpracováváme my, a další kroky vy, které musíte učinit k tomu, aby Vám byla přiznána podpora v rámci zelených bonusů.

Důvody pro solární elektrárnu

Úspora energie, dlouhodobá a stabilní investice, bezúdržbová výroba, obnovitelný zdroj energie.

Velikost solární elektrárny

Výkon solární elektrárny je závislý na ploše, která je k dispozici pro umístění solárních panelů. Velikost elektrárny se udává ve výkonu a nejčastěji v jednotkách kWp.

Výroba elektrické energie

Vyrobená elektrická energii je závislá na intenzitě slunečního záření, na sklonu a orientaci solárních panelů.

Výběr technologie

Solární elektrárna se skládá ze solárních panelů, které vyrábějí elektrický proud, ze střídače napětí, který mění stejnosměrné napětí na střídavé napětí a z nosné konstrukce solárních panelů. Mezi další komponenty patří jističe, přepěťové ochrany, elektroměr.

Způsoby provozu

Solární elektrárna může být zapojena jako samostatná výrobna v režimu pevně daných výkupních cen či v režimu zelených bonusů a pro rodinné domy a průmyslové objekty se spotřebou elektrické energie doporučujeme zapojení v režimu zelených bonusů.

Stavba na klíč

Samotná výstavba solární elektrárny trvá několik dní dle velikosti elektrárny. Malou elektrárnu lze postavit i během jednoho dne. Typická doba výstavby pro solární elektrárny o výkonu 5 kWp je 1-3 dny. Výstavba elektrárny o výkonu 30 kWp trvá 3-6 dní dle náročnosti montáže konstrukce.

Možnost sledování výroby energie odkudkoliv

V dnešním elektronicky propojeném světě, můžeme sledovat aktuální výkon i výrobu solární elektrárny odkudkoliv a to je Webový prohlížeč, Chytrý telefon.


< zpět na přehled
Tento web využívá soubory cookies k poskytování služeb, shromažďování dat o návštěvnosti a personalizaci reklam. S používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Více informací