Osazení elektroměrového zařízení

V části určené pro osazení měřícího zařízení je povoleno umístit pouze přístroje pro obchodní měření spotřeby a operativní nebo programové řízení třífázového nebo jednofázového odběru.

Vybavení elektroměrových rozvaděčů:

Hlavní jistič před elektroměrem.

Proudový chránič - standardně v sítích TT a ve zvláště odůvodněných případech a po předchozím odsouhlasení společnosti, která dodává energii v síti TN.

Jistič sazbového spínače, svorkovnice vodičů PEN pro síť T, samostatné svorkovnice vodičů PE a N pro síť TT. Měřicí transformátory proudu, zkušební svorkovnice.

Tyto uvedené přístroje hradí odběratel a jsou jeho majetkem.

Elektroměr, sazbový spínač, přijímač HOD.

Případně další příslušenství sloužící pro účely obchodního měření. Kdo tyto přístroje zajišťuje, jsou jeho majetkem.

Přístroje pro rozvod za elektroměrem, spínací přístroje, pomocná relé a stykače pro ovládání obvodů jednotlivých elektrických spotřebičů pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody musí být instalovány mimo elektroměrový rozvaděč (část měření). Nejčastěji jsou instalovány v samostatném či podružném rozvaděči nebo rozvodnici, nebo ve společném elektroměrovém rozvaděči mimo část měření. Elektroměrový rozvaděč musí být uzavíratelný, dvířka rozvaděče budou vybaveny typizovanými rozváděčovými zámky.

Rozvaděče a měřící místa s elektroměrovou deskou musí být v provedení, které vyhovuje vnějším vlivům dle norem ČSN 33 2000-3, působící v daném prostoru. Elektroměrové rozvaděče a elektrorozvodná jádra s dveřmi, po jejichž otevření nejsou přístupné živé části, musí mít po uzavření dveří krytí alespoň IP 40 v normálních IP 43 ve venkovních prostorách, po otevření dveří krytí alespoň IP 20 v normálních i venkovních prostorách. U měřících míst umístěných u komunikace, je nutno dodržet krytí IP 44. Elektroměrový rozvaděč musí umožnit snadnou montáž elektroměrů a sazbových spínačů, přijímačů HDO. Rozvaděče budou vybaveny posuvnými, upevňovacími šrouby zajištěné proti otáčení a vypadnutí. Šrouby a matice musí mít protikorozní ochranu.

Umístění přepěťové ochrany se provede mimo elektroměrový rozvaděč, část měření. Umisťovat přepěťové ochrany typu T1 (dříve "B") v neměřené části elektrické instalace je možné pouze na základě souhlasu společnosti, která dodá energii a je-li to nezbytně nutné k realizaci ještě celková koncepce zón bleskové ochrany v celém objektu.

Provedení části měření elektroměrového rozvaděče bude takové, aby elektroměr a sazbový spínač nebyl zakryt krycím plechem.

Pojmy, definice, zkratky:

Zkratka - Význam zkratky
PLDS - Provozovatel lokální distribuční soustavy
DS - Distribuční soustava
NN - Nízké napětí
HDO - Hromadné dálkové ovládání
MPT - Měřící transformátor proudu
ČSN - Česká státní norma
PNE - Podniková norma energetiky
Měření - Část elektroměrového rozvaděče, která obsahuje přístroje pro měření a řízení spotřeby elektrické energie
Rozvodnice - Část elektroměrového rozvaděče, která obsahuje přístroje pro jištění rozvodu v zařízení u odběratele.
Elektroměrová deska - Deska lisovaná z izolantu určená pro montáž jednoho elektroměru. Je druhem časti měření. 
Elektroměrový rozvaděč - Rozvaděč určený pro jeden nebo více elektroměrů a sazbových spínačů do odběru 160 A.
Prozatímní rozvaděč - Slouží k odběru elektrické energie na přechodnou dobu, jeho provedení se řídí předpisy a jeho užívání je časově omezeno.


< zpět na přehled
Tento web využívá soubory cookies k poskytování služeb, shromažďování dat o návštěvnosti a personalizaci reklam. S používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Více informací