Měření intenzity osvětlení

Pokud máte osvětlení navržené dle starších norem, dnes již opravdu nevyhovuje požadavkům hygieny práce, zejména při pracovním využívání prostorů. Při posuzování osvětlení je důležité, aby splnění požadavků platných norem bylo dosaženo a co s nejmenší energetickou náročností a zároveň i s nízkými náklady. Provádíme tedy měření umělého osvětlení. Tato měření jsou nutná pro udělení kolaudace a pro návrhy osvětlovacích soustav. Měření intenzity osvětlení provádíme dle všech platných norem a nařízení hygienických stanic.

Proč měřit osvětlení

Kvalitní osvětlení, má velmi významný vliv na výkon, zdraví, bezpečnost pracovníků. Kvalitním osvětlením můžete zlepšit pracovní prostředí, snížit chybovost a zlepšit výkon svůj i svých zaměstnanců. Účelem měření osvětlení je zajištění splnění všech požadavků na osvětlení vnitřních prostor. Zároveň by tohoto dostatečného osvětlení mělo být dosaženo s přiměřenou energetickou náročností a nízkými náklady.

Provádíme měření osvětlení těchto prostor

Pracovní prostory, kanceláře, kuchyně, školy a učebny, zdravotnická zařízení (ordinace, sesterny, vyšetřovny), nouzové osvětlení, soukromé bytové prostory. Tak tedy naměřené hodnoty osvětlení (umělého i denního) měříme jako celek, nebo i jednotlivé složky podle platné české technické normy 36 0020, která se zabývá sdruženým osvětlením. Ceny měření osvětlení jsou stanovené dle platného ceníku hygienických laboratoří. Vzhledem k variabilitě měřených prostor se snažíme o individuální přístup. Pro zjištění Vaší ceny měření osvětlení nás neváhejte kontaktovat.

Požadavky, normy na osvětlení

Vládní nařízení č. 178/2001 Sb. neřeší samotnou problematiku osvětlení prostor, nicméně odkazuje na české technické normy a tím se normy stávají závaznými pro oblast hygienických kontrol.

Osvětlení pracovišť

Opravdu musí splňovat normy, veškeré nároky na vykonávanou práci s ohledem na zrakovou činnost a také bezpečnost zaměstnanců. Hodnoty dostatečného osvětlení stanovují již zmiňované normy.

Osvětlení pobytových místností

Vyhláška o obecných a technických požadavcích na výstavbu č. 137/98 Sb.  Vyhláška stanovuje v pobytových místnostech minimální hygienický limit pro osvětlení na 200 lx. Podle této normy má být upřednostňováno přímé denní osvětlení.

Osvětlení obytného prostředí

Není, však řešeno hygienickou legislativou. Z pohledu norem jde v tomto případě jenom o doporučení.

A co na závěr?

Pravidelné elektro revize nařizuje zaměstnavatelům i zaměstnancům zákoník práce a to z hlediska bezpečnosti zařízení a jeho udržování. Zákoník práce doplňuje několik právních nařízení, norem a předpisů. Jsou jimi hlavně nařízení vlády č. 378/2001 Sb, další vládní nařízení č. 101/2005 Sb., které se zabývá podrobnými požadavky na pracoviště a pracovní prostředí. Vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů určuje nařízení č. 11/2002 Sb. Další normy a vyhlášky pak stanovují bezpečnost a ochranu zdraví při práci.


< zpět na přehled
Tento web využívá soubory cookies k poskytování služeb, shromažďování dat o návštěvnosti a personalizaci reklam. S používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Více informací