Montáž hromosvodových soustav, chránit domy, budovy, před úderem blesku

Bleskosvod

nazývaný hromosvod je zařízení, které vytváří umělou vodivou cestu blesku pro přijetí a svedení bleskového výboje a je vlastně velmi potřebné zařízení sloužící k ochraně domů, budov, objektů před nebezpečnými účinky blesku. Při úderu blesku je energie svedena pomocí hromosvodové soustavy mimo dům, objektu či budovu. Pokud hromosvod nemáte nebo hromosvodová soustava správně nefunguje, může nastat vybití vlastní energie blesku a přes elektroinstalaci či vodovodní instalaci domu, budovy, objektu tam způsobí značné škody, většinou zapálením, ale i zničením veškerých spotřebičů. Pokud není správně provedená a  pokud nesplňuje funkční kritéria, může být taková hromosvodová soustava zdrojem ještě větších škod než kdyby na nemovitosti nebyla. Důležité je dobře chránit dům, budovy nainstalovanou funkční hromosvodovou soustavou. Povinnost nevyplývá  pouze za zákonných norem, ale v případě pojistné události způsobené bleskem, bude po majitelích pojišťovna vyžadovat revizní zprávu.  Zpravidla ani nelze uzavřít pojistnou smlouvu bez této platné revize. Kromě základních opatření pojišťoven můžete  také najít ve všeobecných podmínkách, že pojistník (majitel) je povinen udělat taková opatření, aby  škodám  předcházel. Týká se hlavně v těch případech, kde výslovně revize nejsou nařízené. Revize hromosvodové soustavy se provádí ve  stanovených lhůtách, a to v intervalech zpravidla ve 2 až 5 let.

Provádíme

Projektování hromosvodů dle ČSN EN 62305 totiž, bez projektu nelze hromosvod realizovat, montáž bezúdržbových hromosvodů měď a hliník, uzemňovací soustavy včetně výkopových prací, revize hromosvodů, s možností vytvoření projektové dokumentace, montáž nových hromosvodů, opravy a rekonstrukce starých hromosvodových soustav, výškové práce pomocí horolezecké techniky. Kromě instalací nových hromosvodových soustav provádíme opravy po úderu bleskem a opravy po revizních kontrolách. Samotný hromosvod může být buď spojený s konstrukcí budovy, nebo izolovaný od chráněné budovy.

Hromosvod se skládá ze tří částí

Jímací zařízení zachycující blesk (vodiče, tyče, mříže). Svody, které tvoří vodivé spojení od jímacího zařízení k uzemnění, přičemž každý svod má být připojen k vlastnímu zemniči. Uzemnění, zajišťuje svod blesku výboje do země. Uzemnění bývá provedeno zemniči různého tvaru tyčemi, deskami, dráty či pásky, uloženo v zemi, nebo v základovém betonu.

Provádění měření uzemnění

Měření uzemnění se provádí certifikovanými měřiči.

Uzemnění

Vodivé spojení nějakého zařízení s podložím. Zřizuje se jako ochrana před úrazem elektřinou, pro ochranu před bleskem a přepětím, nebo pro správnou činnost elektrických zařízení.

Hromosvod byl vynalezen v polovině 18 století v Evropě Prokopem Divišem, který ve své farní zahradě blízko Znojma umístil v roce 1754 první hromosvod.

Revize se provádí

Od 1. 2. 2009 je realizace pouze podle ČSN EN 62305. V normách se účelem hromosvodů rozumí ochrana před účinky atmosférické a statické elektřiny, ochrana před bleskem a přepětím.


< zpět na přehled
Tento web využívá soubory cookies k poskytování služeb, shromažďování dat o návštěvnosti a personalizaci reklam. S používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
Více informací